VITAJTE NA architectservices.eu

VITAJTE NA architectservices.eu

VITAJTE NA architectservices.eu

O nás

Spoločnosť ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2004. Ponúkame komplexné služby v oblasti projektovania, architektonického navrhovania, inžinieringu a súvisiacich služieb ako je poradenstvo, autorský a stavebný dozor, pasportizácia objektov, znižovanie energetickej náročnosti budov a podobne.

Projekčnú činnosť vykonávame pre všetky stupne projektu, v štandarde BIM. Služby architekta vykonávame pre občianske, bytové a zdravotnícke objekty pre stavbu ako aj interiér.

Služby

Služby architekta

Navrhovanie interiérov, exteriérov budov, architektonická štúdia, štúdie realizovateľnosti, stavebný zámer

Projekčná činnosť

Vypracovanie projektovej dokumentácie k pozemným stavbám a územnému plánovaniu vo všetkých stupňoch

Dozor stavby

Ponúkame službu stavebného dozoru investora, autorský dozor, stavebný dozor pre jednoduché stavby

Poradenská činnosť

Poradenstvo v oblasti nehnuteľností z hľadiska stavebno-konštrukčného, z hľadiska prevádzkového ako aj z hľadiska architektúry a životného prostredia

Inžiniering

Inžinierskea činnost pre zabezpečenie komplexnej administrácie procesu získania povolení a súhlasných stanovísk

Realizácia

Realizujeme nami navrhnuté stavby, skúsenosti máme najmä v budovaní interiérov pre bývanie a komerčné využitie

Projekčná činnosť

 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Projekt pre realizáciu stavby
 • Projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • Passport existujúcich budov

Kontaktné údaje

 • Prevádzka
  Hlavná 13/A
  Bratislava III
  info@architectural.sk

 • Riaditeľ spoločnosti
  Ing. arch. Ján Tvrdoň
  +421 (0) 905 415 138
  tvrdon@architectural.sk

 • Kancelária
  Mgr. Lucia Tvrdoňová
  +421 (0) 948 913 719
  tvrdonova@architectural.sk